Hlavní
stránka

O nás,
kontakty
Třídy, provoz,
stravování
Nadstandardní
aktivity
Práce
dětí
Akce,
fotogalerie
Dokumenty
             

O nás, kontakty

 
 
 
 

O nás

Mateřská škola je dvojtřídní, umístěná v okrajové části města Letovic - Třebětíně. Z MŠ máme poměrně blízko k přírodě - nedaleko je les, rybník, louky. S dětmi pracují 4 učitelky. Dále 3 provozní zaměstnanci a 2 zaměstnanci kuchyně, která je součástí mateřské školy a v roce 2003 v ní byly provedeny stavební úpravy odpovídající daným zákonům. Mateřská škola má od roku 2003 právní subjektivitu.

Mateřská škola má mnohaletou tradici. Spolu s MŠ jednotřídní sídlila v budově i základní škola, která byla později zrušena a byla otevřena druhá třída mateřské školy. Kapacita školy je 50 dětí, v každé třídě je 25 dětí ve věku od 3 - 6 let. Třídy jsou heterogenní - smíšené, jsou postupně vybavovány novým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček - dohlédnou na ně i dosáhnou. Máme několik hracích koutků, které podporují tvořivost a fantazii dětí. Součástí školy je i zahrada, která je neustále modernizována. Je vybavena novými dřevěnými průlezkami, které podporují spontánní pohyb dětí. Opravená jsou dvě pískoviště, máme vybudované nové hřiště na kopanou a košíkovou a chodníčky pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách a
s kočárky.

Náš Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání daným MŠMT. Čerpá také z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Základem naší výchovně vzdělávací práce je snaha vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na podporu rozvoje dětské osobnosti, respektuje zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Klademe důraz na to, aby průběh celého dne působil z hlediska dítěte jako hra, při které je učitelka nejen kamarádem, ale také rádcem a přirozenou autoritou.

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou a příznivou atmosféru pro duševní pohodu dětí a pro možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.

___________________________________________________________________________________

 

Zaměstnanci

 
Pedagogičtí   Provozní
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Ředitelka: Lenka Nováková   Účetní: Romana Vykydalová
         
Učitelky: Bc. Hana Bednářová   Mzdová účetní: Michaela Šustrová
         
  Lenka Gernešová   Vedoucí ŠJ: Emilie Pecinová
         
  Hana Veselá   Kuchařka: Irena Klimešová
         
      Pom. kuchařka: Emilie Pecinová
         
      Školnice: Ilona Jančová
         
___________________________________________________________________________________

 

Historie

 
 
     
 
 
 

1. října 1945 byla otevřena mateřská škola ve Třebětíně. Umístěna byla v budově tehdejší obecné školy v jedné místnosti s nejnutnějším zařízením, které pořídila obec Třebětín. Zapsáno bylo 22 dětí. Mateřská škola byla polodenní, bez stravování, děti si nosily přesnídávku z domu a na oběd odcházely domů a odpoledne se opět vracely do školy. V roce 1960, kdy došlo k integraci naší obce k Letovicím, získala mateřská škola další místnost, kde byla dříve umístěna kancelář MNV. Počet zapsaných dětí v prvých 20-ti letech trvání mateřské školy se pohyboval od 20 do 30 dětí.

Po rekonstrukci celého přízemí školy byla od 1. listopadu 1970 otevřena 1. třída celodenního provozu a současně zřízena školní jídelna i pro žáky ZŠ. V této době byla škola nově a moderně vybavena nábytkem i pomůckami a celé prostředí bylo esteticky a účelně zařízené. Po dokončení nové ZŠ v Letovicích v r. 1979, byla ZŠ v Třebětíně zrušena a 1. patro školní budovy bylo upraveno pro provoz 2. třídy MŠ.

Od 1. ledna 1981 byl zahájen provoz 2. třídy naší MŠ. Od ledna 1982 převzal do své správy MŠ k. p. Agrozet Letovice, který zabezpečoval provoz a modernizaci školy. V roce 1993 byla jedna třída zrušena z důvodu nízkého počtu dětí a v této volné třídě byla zřízena 1. třída ZŠ - odloučené pracoviště ZŠ Tyršova s počtem zapsaných dětí - 15. Tato třída byla opět zrušena v roce 1996. V témže roce jsou v mateřské škole opět dvě třídy s počtem dětí - 40.

___________________________________________________________________________________

 

Kontakty

 
Název: Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     
Adresa: Třebětínská 28/19, 679 61 Letovice      
         
Telefon: 516 474 572   IČ: 75024217
         
E-mail:   Web:
         
___________________________________________________________________________________

 

Na mapě

 

 
 

Copyright © MŠ Letovice, Třebětínská - Webdesign © ing-mh Ing. Milan Hakl