Hlavní
stránka

O nás,
kontakty
Třídy, provoz,
stravování
Nadstandardní
aktivity
Práce
dětí
Akce,
fotogalerie
Dokumenty
             

Nadstandardní aktivity

 
 

Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupiny (dále jen skupinky) byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy počátečním školním neúspěchem. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. K tomu, aby se tomu dítě naučilo správně a bez problémů je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které od sebe nelze oddělit:

- jemná motorika, grafomotorika
- řeč, myšlení
- sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť
- zrakové vnímání – zraková diferenciace, orientace čase
- početní představy

Skupinky jsou rozvrženy do 10 lekcí, 1x za týden. Každá lekce má svoji strukturu, jednotlivé části se střídají, navazují na sebe.

Ve skupině je 6 – 8 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.Ve skupině pracují dvě učitelky z MŠ. Děti budou rozděleny do skupinek, které budou probíhat v domluvený den od 15:00 do 16:00 hod. ve třídě Berušek.

Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekce je motivací, radou, inspirací. Dětem bojácným, úzkostným přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, situace, zajišťuje jim pocit bezpečí, dává dítěti podporu.

Rodiči tak umožníme vidět dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Tím, že je rodič seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a pozorovat další vývoj dítěte. Významná je i příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

Důležitá pravidla:

Na skupinky dochází rodič pouze s přihlášeným dítětem, bez sourozenců. Sourozenci narušují pozornost dítěte, rodiče i lektora. Do skupinek by měl docházet rodič, který s dítětem doma pracuje. Musí docházet včas, při pozdním příchodu nemá dítě čas na adaptaci. Po celou dobu musí být vypnuté mobilní telefony. Rodič se musí plně věnovat dítěti. Pokud je dítě nemocné, rodič by si měl přijít pro informace.

 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
___________________________________________________________________________________
 
 
Logopedická péče v MŠ
 

Pod vedením logopedické asistentky Bc. Hany Bednářové. Péče bude probíhat individuálně a pokud bude nutné za účasti rodičů – přednostně budou přihlašování předškolní děti.

 
 
 
     
 
 
___________________________________________________________________________________
 

 

Angličtina pro nejmenší
 

Angličtinu vyučujeme zábavnou formou odpovídající věku dětí – tj. hrou, kreslením, písničkami. Cílem výuky je, aby děti získaly hezký vztah k angličtině a samozřejmě se co nejvíce naučily. Používáme učebnice pro děti Cookie and Friends.

Angličtina bude probíhat 1x za týden ve středu, případně ve čtvrtek (dle počtu přihlášených dětí) od 13.00 do 13.30 hod. pod vedením paní učitelky Lenky Gernešové.

Rozdělení dětí do skupin naleznete na nástěnce v MŠ. Zahájení - ve středu 3. října 2012.

 
 
 
     
 
 
___________________________________________________________________________________
 
 

Veselé pískání

 

Specifické cíle: seznámení dětí s hudebním nástrojem, s jeho správným držením, se správným dýcháním, nasazováním tónů a rozvíjení rytmického cítění pomocí říkadel a melodií písní.

Kroužek vede paní učitelka Hana Veselá. Kroužek bude probíhat 1x za týden v pondělí, vždy od 13.00 do 13.30 hod.

 
 
 
     
 
 
Vystoupení dětí
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
___________________________________________________________________________________
 
 

Plavu si, ani nevím jak

 

Specifické cíle: seznamování dětí s vodou a s pohybem ve vodě, osvojování pohybových dovedností, odvahy, hygienických návyků a sebeobsluhy, přispívá ke zvyšování odolnosti dětí vůči nemocem otužováním. Navštěvujeme plavecký bazén v Boskovicích, absolvujeme deset ¾ hodinových lekcí, instruktorky se dětem plně věnují. Bezpečnost dětí zajišťuje plavčík a také učitelky MŠ, které děti doprovází.

 
 
 
     
 
     
 
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
___________________________________________________________________________________
 
 

Tančíme pro radost

 

Specifické cíle: výuka moderního, lidového a scénického tance, seznámení dětí se základními prvky tance, správné držení těla, správné dýchání (zapojení jógy), nacvičování prostorové orientace, vytváření jednoduchých tanečních variací, vystoupení pro rodiče a veřejnost.

Kroužek vede paní uč. Monika Ošlejšková, DiS. ze ZUŠ Letovice.

Kroužek bude probíhat 1x za týden vždy v úterý. Zahájen bude v úterý 2.10.2012.

Děti budou pravděpodobně rozděleny do 2 skupin (dle počtu přihlášených dětí). Rozdělení dětí do skupin naleznete na nástěnce v MŠ.
1.skupina: 14.30 hod. - 15.15 hod.
2.skupina: 15.15 hod. - 16.00 hod.

 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
___________________________________________________________________________________
 

Copyright © MŠ Letovice, Třebětínská - Webdesign © ing-mh Ing. Milan Hakl